พระเจ้าในพระพุทธศาสนา

พระเจ้าในพระพุทธศาสนา

ความเชื่อในพระเจ้าของคนพุทธ เป็นอย่างไร บางคนมองว่าเราชาวพุทธไม่เชื่อในพระเจ้า แต่แท้จริงแล้วเราเข้าใจพระเจ้า ทำสิ่งต่าง ๆ ตามพระเจ้ายิ่งกว่าบุคคลในศาสนาอื่น ๆ เพียงแต่… สิ่งที่เราเชื่อก็แสดงถึงความเกิด…

Linux ขยายการรองรับไป Arm แล้ว

Linux ขยายการรองรับไป Arm แล้ว

หลังจากที่ Apple เปิดตัว M1 และทำให้ทั้งโลกประจักษ์แล้วว่า Chip ที่ดีนั้นไม่ได้มีความจำเป็นต้องเป็นของ Intel เสมอไปแต่ทว่ายิ่งไปกว่านั้น Chip…

ราคาสินค้าต่าง ๆ จะสูงขึ้นอีกอย่างรวดเร็ว

ราคาสินค้าต่าง ๆ จะสูงขึ้นอีกอย่างรวดเร็ว

จากบทความที่ผมเคยเขียนไว้เมื่อ ๕ เดือนที่แล้วเป็นวันต้นปีวันที่ ๑๓ มกราคม ผมบอกว่าราคาสินค้าจะสูงขึ้นมาก และมันก็เป็นจริงแล้ว ส่วนวันนี้ผมจะมาบอกต่ออีกว่ามันจะรุนแรงขึ้นไปอีก เพราะอัตราค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จะทำให้ค่าขนส่งสินค้าแพงขึ้นไป เดิมทีธุรกิจที่ขายออนไลน์อาจยังพออยู่ได้…

Free Business Email

Free Business Email

หลาย ๆ ท่านมี Domain เป็นของตัวเองแต่ใช้เพียงแค่ทำเว็บไซต์ ไม่สามารถหาที่จะ Service Email ที่มี โดเมนเป็นของตัวเองได้…

ความแตกต่างระหว่างฉันทะและตัณหา

ความแตกต่างระหว่างฉันทะและตัณหา

ฉันทะและตัณหาเป็นปัญหากันมาช้านานว่ามันต่างกันยังไง สุดท้ายมีบางคนเห็นตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้าง บ้างก็ว่าเหมือนกัน บ้างก็ว่าต่างกันตรงนั้นตรงนี้ ในทางพระธรรมฉันทะนั้นเป็นชื่อของความยินดี เช่นเดียวกันกับตัณหาแต่ตัณหานั้นคือความยินดีและยินร้ายในโลก (กามคุณ ๕ และ ธรรมารมณ์…

Project Management

Project Management

เป็นการจัดการควบคุมการดำเนินการของโปรเจคต์ให้ดำเนินการไปได้ด้วยการ Balance ระหว่าง 3 ส่วนคือ Scope/Cost/Time ซึ่งจะเห็นได้ว่า Scope ที่กว้างขึ้นจำเป็นต้องมี Cost/Time…

ธรรม

ธรรม

นี้เป็นความเข้าใจธรรมโดยส่วนตัวซึ่งคิดว่าถูกต้องจึงพยายามรวบรวมเป็นแผนภูมิที่ทำให้น่าจะอ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น ว่าธรรมนี้มีภาพรวมอย่างไร วิธีการดูแผนผังนี้คือดูจากซ้ายไปขวา เราจะเห็นว่า ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อริสัจ ๔ นี้คือหลักเดียวกันและมีขอบเขตเท่ากันคือทั่วถืงทั้งธรรม นั่นคือถ้าบุคคลพิจารณาเห็นชัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามสิ่งนี้ย่อมนับว่าเป็นบุคคลที่เห็นทั่วถึงธรรมทั้งมวล…

วาสนาในพระพุทธศาสนา

วาสนาในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีการแปลภาษาบาลีสันสกฤต อธิบาย และขยายความสืบต่อกันมาจนบางคราวก็ทำให้ความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์นั้นผิดเพี้ยนไป “วาสนา” ก็เป็นคำหนึ่งที่ความหมายผิดเพี้ยนไป เราคนไทยมักเห็นว่า “วาสนา” คือสิ่งดี ๆ ที่หล่นมาจากฟ้า…