Project Management

Project Management

เป็นการจัดการควบคุมการดำเนินการของโปรเจคต์ให้ดำเนินการไปได้ด้วยการ Balance ระหว่าง 3 ส่วนคือ Scope/Cost/Time ซึ่งจะเห็นได้ว่า Scope ที่กว้างขึ้นจำเป็นต้องมี Cost/Time…