การพนันและการลงทุน

การพนัน (Gambling) และการลงทุน (Investment) ทั้งสองมีความเหมือนและต่าง มีเส้นบาง ๆ ระหว่างสองสิ่งเรามาดูกันว่ายังไงเป็นการพนัน อย่างไรเป็นการลงทุน ทั้ง ๆ ที่ทั้งการพนันและการลงทุนมีความนัยที่เหมือนจนแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันคือ การที่ผู้เล่นซื้อก็ตามลงเงินลงทุนบนความเสี่ยงแล้วหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลับมา

แต่เรามาดูว่าอย่างไรคือการพนัน อย่างไรคือความเสี่ยงของการลงทุนเช่น นายสมมติซื้อหุ้นของบริษัทเอที่นายสมมตินี้ศึกษาถึงนโยบาย โอกาส เป้าหมาย ต้นทุน การทำงาน และแนวโน้มของบริษัทเป็นอย่างดีโดยคาดว่าจะได้ผลกำไร 20% จากการลงทุนซึ่งความเสี่ยงจากการลงทุนในครั้งนี้มีเพียง 10% กับนายสมนึกเห็นนายสมมติซื้อหุ้นของบริษัทเอก็เลยซื้อด้วยเพราะหวังว่าจะได้กำไรจากการซื้อหุ้นเหมือนที่นายสมมติได้

เปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่าง การพนัน การลงทุน

การพนัน

 • มีการซื้อ การจ่ายเงินเพื่อโอกาส
 • หวังกำไรผลตอบแทนที่สูงกว่า
 • มีการศึกษาหาความรู้
 • ระบบระเบียบแบบแผนวิธีการที่ชัดเจน
 • มีวินัยบริหารจัดการ
 • ตัดสินด้วยตรรกะเหตุผล

การลงทุน

 • มีการซื้อ การจ่ายเงินเพื่อโอกาส
 • หวังกำไรผลตอบแทนที่สูงกว่า
 • มีการศึกษาหาความรู้
 • ระบบระเบียบแบบแผนวิธีการที่ชัดเจน
 • มีวินัยบริหารจัดการ
 • ตัดสินด้วยตรรกะเหตุผล

ดังนั้นแท้จริงแล้วแม้เบื้องต้นการพนันและการลงทุนดูเผิน ๆ จะเหมือนกันแต่ในรายละเอียดในส่วนพฤติกรรมของบุคคลนั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมาก และสิ่งเหล่านั้นแหละก็เป็นตัวตัดสินที่ให้ผลลัพธ์ต่างกันด้วย ดูได้จากตัวอย่างของนายสมมติกับนายสมนึกข้างต้นจะเห็นว่าทั้งสองคนมี Action เดียวกันคือใช้เงินซื้อหุ้นโดยต่างก็คาดหวังผลกำไร แต่คนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนแต่อีกคนหนึ่งกลับเรียกว่าเป็นการพนันในตลาดหุ้น

และสิ่งที่ต้องเรียนรู้ศึกษาเหล่านั้นมีอะไรบ้างล่ะ?

 1. โอกาสที่จะได้ และโอกาสที่จะเสีย
 2. หากได้จะได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ และหากเสียจะเสียเป็นจำนวนเท่าไหร่
 3. วิธีการที่จะได้มาซึ่งโอกาสนั้นอย่างละเอียด
 4. สิ่งที่ต้องระวังและไม่ควรกระทำในการเล่น
 5. หากผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามคาดจะทำอย่างไรต่อไป

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *