8 August 2017

วันนี้เป็นวันที่การแต่งงานของเราเริ่มขึ้นครั้งแรก เป็นวันที่เราทั้งสองคนรอคอย ในช่วงเวลาของเราตรงนี้รวม ๆ คงต้องบอกว่าใช้เวลาเตรียมงานกันเกือบครึ่งปี และระยะเวลางานจริง ๆ ถึง 4 วันแม้วันที่ได้เป็น ฤกษ์ทีได้มาเป็นวันที่ 10 สิงหาคม 2560 แต่ว่าเราเดินทางไปจัดงานแรกที่เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 7 แล้วจัดงานที่เชียงใหม่เป็นงานแบบล้านนาในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 แล้วเราก็เดินทางกลับมากาญจนบุรีเพื่อ จัดการตามฤกษ์จีนอีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีการยกน้ำช้าและจัดเลี้ยงแบบจีน และนี้เป็นโลโก้ และตราสัญลักษณ์ของเราสองคน

โลโก้เหล่านี้ออกแบบให้เป็น Ambigram คือทำให้อ่านแบบกลับหัวก็ได้ เป็น Nathakamol & Atipat หรือถ้ากลับหัวก็จะได้ว่า Atipat & Nathakamol ก็ได้

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *