หนังสือสวดมนต์แปล

ผมได้เขียนหนังสือสวดมนต์แปล โดยรวบรวมจากหนังสือสวดมนต์ของวัดป่าสุนันทวนาราม และจากหลาย ๆ แหล่ง รวมไว้เป็น PDF หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ ต่อผู้นำไปศึกษา สวดมนต์ พิจารณา ธรรม ไม่มากก็น้อย

เป็นหนังสือที่เป็นตัวหนังสือล้วน ๆ ไม่มีหน้าปกสวยงามแต่ก็คิดว่านะจะมีประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ อ่าน สวด พิจารณาใน โทรศัพท์ iPhone, iPad ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ

หนังสือสวดมนต์ download ที่นี่

อานิสงส์ของการสวดมนต์แปล

  1. ได้ทำสมาธิ
  2. ได้รู้ความหมาย
  3. ได้พิจารณาธรรม
  4. ช่วยให้ใจสบาย
  5. ช่วยให้จิตสงบ
  6. ได้ไล่ความขี้เกียจ

หากมีบทอื่นบทใดที่อยากให้ รวบรวมเพิ่มเติมเข้าไปก็แนะนำมาได้นะครับ ที่ comment ด้านล่างได้เลยครับ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *